شرایط و قوانین

ذکر این نکته در ابتدا بسیار حائز اهمیت است که کلیه اصول و روشهای 1011SHOP مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران،قوانین حمایت از مصرف کننده و همچنین قوانین تجارت الکترونیک میباشد.لذا تمامی کاربران موظف به رعایت قوانین فوق میباشند.
عموم ارتباطات بین وبسایت و کاربر بصورت الکترونیکی انجام میشود.لذا کاربرانی که تمایل به دریافت ایمیل و یا پیامک را نداشته باشند میتوانند عضویت دریافت خبرنامه 1011SHOP را در پروفایل خود لغو کنند.
تمامی کاربرانی که از خدمات وبسایت استفاده میکنند و خرید یا ثبت سفارش انجام میدهند،دارای اطلاعات شخصی میباشند.1011SHOP متعهد میشود تمام توان خود را در راستای حفاظت از این اطلاعات محرمانه بکار گیرد.
یکی از مواردی که همواره کاربران عزیز را دچار استرس میکند،سالم رسیدن محصول به مقصد است.1011SHOP با توجه به عقد قرارداد با ارگانهای باربری و حمل و نقل این اطمینان خاطر را به تمامی کاربرانی که قصد خرید و ثبت سفارش دارند،میدهد که محصول آنها در نهایت دقت و ظرافت بسته بندی میشود تا در حین حمل و نقل دچار ضربه احتمالی نشود.
تمامی کاربران میتوانند نظرات و عقاید خود را در مورد تجربه خرید و محصولات ،در قسمت های نظرات کاربران به اشتراک بگذارند.لازم به ذکر است که این نظرات بایستی در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران و وبسایت باشند.