در راستای تحولات صنعت خودرو که بیش از یک قرن از عمر آن میگذرد بدلیل تاثیر گذار بودن در سایر زیرگروه های صنعتی،صنعت حمل و نقل و زندگی روزمره مردم و در نهایت تاثیر در تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از مهمترین گروه های صنعتی می باشد.
آغاز قرن بیستم شروع قرن پیشرفت های شگرف در صنعت خودروسازی جهان و آغاز آشنایی کشورمان با این پدیده ی جدید صنعت بود.
ورود خودرو به ایران 15 سال بعد از اختراع آن در سال 1900 میلادی صورت پذیرفت.
بخش صنعت یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور محسوب شده و نقش زیادی در رشد و توسعه کشورها ایفا میکند.از نظر تاریخی،مفهوم صنعتی شدن و صنعت بر مفهوم توسعه مقدم است؛یعنی بنا به تجربه تاریخی،ابتدا انقلاب صنعتی اتفاق افتاده و سپس مفهوم توسعه شکل گرفته است.
صنعت خودرو یکی از مهمترین صنایعی است که نقش قابل ملاحظه ای در رشد اقتصادی داشته و به اعتقاد برخی این صنعت،مهمترین نیروی محرکه توسعه اقتصادی در قرن بیستم بوده است و در هر کشوری به عنوان یکی از شاخص های مهم پیشرفت صنعتی به حساب می آید.
ایران نیز برای بهره گیری از این موتور محرکه زمینه را از طریق اجرای پاره ای از طرح های عمرانی و ایجاد جاده و خیابان در شهرها فراهم ساخت.